سی آر ام سازمان خود را آغاز کنید ...


نقش ما متحول کردن و آماده کردن کسب و کارها برای عرصه مدیریت ارتباط با مشتریان است و این تحول را به صورت چرخه های گردشی متناوب به انجام میرسانیم.

  • این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.