اندکی درباره کایرز


مجموعه کاریز با هدف ارتقا و انتقال سطح دانش مدیریت ارتباط با مشتری و پیاده سازی سیستم های مناسب فروش به منظور ایجاد فرصت های فروش، وفادارسازی مشتری و در نهایت سودآوری ایجاد گردیده است. تجربه سالیانه ما در خصوص پیاده سازی سیستم های فروش و ارتباط با مشتری، همچنین ارتباط با مشتریان با زمینه های کاری متفاوت و نظر به پیشنهادات مشتریان در خصوص استفاده از ابزارهای لازم برای پیاده سازی سیستم های فروش، ما را بر این داشت تا مجموعه کاریز را ایجاد نماییم و در این راستا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را معرفی نماییم.
هدف اصلی کاریز آسان سازی فرایندهای فروش و انتقال دانش روز و کاربردی منطبق بر کسب و کارهای امروز است. تجربه ای که شما با کاریز خواهید داشت به غیر از دریافت پیشنهادات موثر در حوزه استفاده از نرم افزار های CRM، مشاوره و آموزش های کاربردی به صورت حضوری و غیر حضوری نیز خواهد بود. این مجموعه همواره همراه شما است تا سیستم های مناسب فروش در کسب و کار شما به شکل صحیح و موثر استقرار یافته و منجر به مدیریت و ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر فروش و همچنین جلب مشتریان وفادار شود.

شتابدهنده سیستم فروش کسب و کار با ساز و کارهای نوین

تماس با ما